Skip to main content

Certificaten

Binnen Euroboor wordt er gewerkt vanuit een gezamenlijke missie, waarbij het doel is om de klantverwachtingen te overtreffen door middel van het ontwikkelen en leveren van veilige, premium én innovatieve draagbare industriële gereedschappen. Daarbij spelen de kernwaarden aandacht, kwaliteit, efficiëntie en veiligheid een grote rol binnen onze bedrijfsvoering. Wij zijn van mening dat erkenning van kwaliteit door derden uiteindelijk doorslaggevend is. Euroboor stelt daarom alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:ISO9001:

Het certificaat ISO9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en daardoor de maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Dit zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten. Met ISO9001 borgen wij constant de verbetering van kwaliteit zodat er aan de behoeften van klanten kan worden voldaan.ETL:

Een ETL-certificeringsmerk (in de Verenigde Staten ook bekend als een product listing mark) wordt toegekend aan een product door een beoordeling van een derde partij om te erkennen dat een product volledig voldoet aan een reeks prestatiecriteria voor een bepaalde set productkenmerken. Het ETL-keurmerk is het bewijs dat het product voldoet aan de Noord-Amerikaanse veiligheidsnormen. Autoriteiten met jurisdictie (AHJ’s) en code-ambtenaren in de VS en Canada accepteren het ETL Listed Mark als bewijs van productconformiteit met gepubliceerde industrie standaarden.CE:

CE staat voor Conformité Européenne. Met een CE markering wordt aangegeven dat de producten van een fabrikant voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is een markering die je als ondernemer moet aanbrengen op producten die vallen onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Deze richtlijnen omschrijven globaal aan welke eisen producten moeten voldoen. Als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen. Een CE-markering geeft dus aan dat het product voldoet aan de eisen van de Europese Unie.ATEX Certification:

Het begrip ATEX duidt alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar aan. De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid. Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn ATEX normen of richtlijnen opgesteld. De ATEX richtlijn bepaalt aan welke normen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Onze AIR machines voldoen aan deze normen en zijn dus geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.EMC:

De EMC Richtlijn is een Europese richtlijn die productvoorschriften geeft aan fabrikanten voor het op de markt aanbieden van elektrische en elektronische uitrustingen. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van uitrusting om op bevredigende wijze in haar elektromagnetische omgeving te functioneren, zonder zelf elektromagnetische verstoringen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrustingen in die omgeving. Fabrikanten die elektrische en elektronische uitrustingen binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken moeten aan de essentiële eisen die de EMC Richtlijn stelt voldoen. Pas nadat aan alle essentiële eisen is voldaan mag deze vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.IEC:

IEC staat voor International Electrotechnical commission. IEC-normen bieden instructies, richtlijnen, regels of definities die vervolgens worden gebruikt voor het ontwerpen, vervaardigen, installeren, testen en certificeren, onderhouden en repareren van elektrische en elektronische apparaten en systemen. De IEC ontwikkelt internationale normen voor alle elektrische, elektronische en aanverwante technologieën. Adoptie is vrijwillig, hoewel er vaak naar wordt verwezen in nationale wetten of voorschriften over de hele wereld.UL:

In de VS zijn andere veiligheidsvoorschriften van toepassing dan in de rest van de wereld. Het Europese CE Keurmerk is hier niet voldoende. In de Verenigde staten is certificatie en registratie door een derde partij, zoals UL, verplicht. UL is een Amerikaans keurmerk waarbij (brand-)veiligheid voor mens, dier en milieu centraal staat.EN388:

De EN 388 laat zien in hoeverre handschoenen je beschermen tegen diverse mechanische risico’s. De Europese norm EN 388:2016 is van toepassing op alle types van handschoenen die beschermen tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.

Kies uw taal